LEERGANG

Manschap A

De start van je brandweercarrière! Een spannende en afwisselende job waarin teamwerk, kameraadschap, naastenhulp en dienstbaarheid aan de samenleving hand in hand gaan. Vóórdat je op een uitrukeenheid aan de slag kunt, word je grondig opgeleid, getraind en geoefend.

Tijdens de leergang ‘Manschap A’ leer je de basisvaardigheden van het veelzijdige brandweervak. We bereiden je voor op de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken op het gebied van brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

Als Manschap werk je samen met de leden van een bluseenheid. De leergang bestaat uit een aanvliegroute en 4 incidenttypen:

 • Brandbestrijding (BB)
 • Technische hulpverlening (THV)
 • Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)
 • Waterongevallenbestrijding (WO)

Kerntaken

Om als startbekwame Manschap aan de slag te kunnen, moet je de volgende 5 fasen van incidentbestrijding doorlopen:

 • Uitrukfase
 • Verkenningsfase
 • Inzetfase
 • Afbouwfase
 • Nazorgfase

Met het diploma Manschap op zak mag je dus uitrukken en deelnemen aan brandweerinzetten.

Blokken en leertaken

Elk incidenttype bestaat uit een aantal blokken. Tijdens elk blok staat een realistische situatie met een bepaalde complexiteit centraal. Ieder blok bevat bepaalde leertaken, zoals ‘het bevrijden van personen uit een lift’ of ‘het blussen van een autobrand’.

De leertaken bestaan uit e-modules, ELO-opdrachten, leerwerkplekopdrachten en praktijkoefeningen op een brandweerkazerne en soms op een brandweer oefencentrum.

E-modules beschrijven de theorie aangevuld met filmpjes en animaties. ELO-opdrachten zijn opdrachten die je thuis maakt en worden beoordeeld door je Coördinerend Instructeur. Leerwerkplekopdrachten maak je onder begeleiding van een collega op je eigen kazerne.

Elektronische leeromgeving (ELO)

De leergang Manschap is een blended learning opleiding. In de elektronische leeromgeving (ELO) op internet vind je alle opleidingsinformatie. Denk aan de opleidingsinhoud, lessen, opdrachten en het leerwerkplekleren.

Werkend leren

Naast de lesmomenten voer je onder begeleiding ook theorie- en praktijkopdrachten uit op een ‘leerwerkplek’ bij de brandweerpost waar je je hebt aangemeld. Het grote voordeel van deze opleidingsmethode is:

 • Je leert de werkwijzen en procedures van je brandweerpost al tijdens de opleiding goed kennen.
 • Je raakt daardoor beter ingewerkt in de organisatie en je kunt na het opleidingstraject sneller in de brandweerpraktijk aan de slag.
 • Je ‘proeft’ hiermee de cultuur binnen de post.

Verspreid over de leergang voer je leerwerkplekopdrachten uit. De leerwerkplekbegeleider geeft je feedback. Deze feedback vormt de input voor de toelatingsgesprekken met de trajectbegeleider en eventueel de coördinerend Instructeur. Deze gesprekken zijn onderdeel van de proeve van bekwaamheid. Daarnaast zijn er voortgangsgesprekken waarbij de leerwerkplekbegeleider aanwezig is.

Instroomvereisten

 • Je bent stressbestendig, nauwkeurig en kan goed met anderen samenwerken. Brandweerwerk is immers teamwerk. De leden van een brandweerploeg moeten tijdens een hulpverleningsactie onvoorwaardelijk op elkaar kunnen vertrouwen.
 • Je hebt VMBO werk- en denkniveau (minimaal instroomniveau).
 • Je mag helaas niet baarddragend zijn.
 • Je bent minimaal 18 jaar en hebt een medische en psychologische keuring (de aanstellingskeuring, die de brandweer voor je regelt) met goed gevolg doorlopen.
 • Je beschikt over een computer en kunt hiermee omgaan

Studiebelasting

De opleiding zelf duurt ongeveer twee jaar en is dus een mix van leren en werken. Tijdens de opleiding leer je wat uitvoerende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. In de theorie- en praktijklessen leer je hoe je in teamverband een klus op professionele en verantwoorde wijze kunt aanpakken.

De opleiding zal veelal op een doordeweekse avond plaatsvinden, maar kan soms ook overdag plaatsvinden. In totaal gaat het om ongeveer 86 contactmomenten, dat is inclusief de theorietoetsen, praktijktoetsen en de examens Brandbestrijding en THV/IBGS. Een contactmoment is 3 uren. De studiebelasting is in totaal ongeveer 380 uur, afhankelijk van het aantal uren zelfstudie dat je nodig hebt. Dit is exclusief de uren voor de leerwerkplekopdrachten.

Dat is een flinke studielast, maar niet zonder reden.

Brandweerwerk is specialistisch werk, dat veel kennis, inzicht en vaardigheid vraagt. De samenleving verwacht dat brandweermensen de aan hen opgedragen taken vakkundig, professioneel en veilig uitvoeren.

Tegelijk wordt de samenleving steeds complexer, veranderen de risico’s continu en worden incidenten ingewikkelder. Van de kennis en kunde van brandweermensen als veelzijdige hulpverleners hangt dus heel wat af.

Examen

Tijdens de opleiding zijn toelatingsgesprekken, theorietoetsen en praktijktoetsen onderdelen van de proeve van bekwaamheid. Deze onderdelen komen in het beoordelingsportfolio.

Onder verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut vinden de onderstaande onderdelen van de proeve van bekwaamheid plaats:

 • Praktijktoetsen
 • Toelatingsgesprekken over het leerwerkplekleren
 • Onder verantwoordelijkheid van het IFV (bureau TEC) vinden plaats:
 • Theorietoetsen
 • 2 examens / praktijksimulaties: Brand en THV/IBGS

Wat verwachten wij van je?

De opleiding is pittig en vraagt behoorlijk wat tijd. Reken op wekelijks één cursusavond van drie uur, gedurende twee jaar. De leer-en lesstof staat vast in de ELO. Van belang is dat je dit tijdspad van de ELO blijft volgen, om niet achter te geraken. Mocht je achter geraken dan kan dit consequenties hebben voor het vullen van je portfolio.

 • Je bent tenminste tien volle dagen beschikbaar voor praktijklessen en examens. Dat kan ook op een zaterdag plaatsvinden.
 • Je woont uiteraard ook de wekelijkse oefenavond van je brandweerpost bij.
 • Je volgt actief alle aangeboden programmaonderdelen van de opleiding.
 • Je zorgt ervoor dat je vóór de theorie- en praktijklessen de benodigde lesstof via zelfstudie (ELO) tot je hebt genomen.

Wat bieden wij?

 • Een professionele opleiding die is samengesteld door ervaren vakmensen uit de brandweerpraktijk en het onderwijs.
 • Een opleiding die je op een aantrekkelijke en interactieve manier klaarstoomt voor je toekomstige taken.
 • Ervaren en deskundige collega’s.
 • Een goede begeleiding van deelnemers gedurende het opleidingstraject.